Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

Heeft u het al gehoord? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Dit is een uitbreiding op de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Dit betekent dat u vóór 1 juli 2019 al actie moet ondernemen.

Wat houdt de Informatieplicht Energiebesparing in?
Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze energiebesparingsplicht bestond al. Daar is dit jaar een informatieplicht bij gekomen. U bent wettelijk verplicht vóór 1 juli 2019 uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vanaf 1 juli 2019 gaat de RVO deze nieuwe regelgeving handhaven en kunnen er dus boetes worden opgelegd als u uw energiebesparende maatregelen niet heeft gerapporteerd.

Waarom is de Informatieplicht ingevoerd?
De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. De stelregel is dat die maatregelen zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen. U investeert dan dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Erkende maatregelen
Sinds 2015 is er een Erkende Maatregelenlijst (EML) voor energiebesparing opgesteld. Deze lijst bevat voor 19 bedrijfstakken energiebesparende erkende maatregelen.

WATTjemoetweten.nl
RVO werkt nauw samen met MKB-Nederland om ondernemers te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing. Hiertoe is de communicatiecampagne WATTjemoetweten op 19 maart gelanceerd. Op www.WATTjemoetweten.nl vindt u veel praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. U kunt hier checken of de Informatieplicht ook op uw bedrijf van toepassing is en welke stappen u moet nemen om daaraan te voldoen. Om de check te doen, moet u weten wat uw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. Ook vindt u op deze site de EML voor de installatiesector: de EML Metaalelektro en de EML Detailhandel. U kunt ook direct starten met rapporteren in het e-Loket.

Vraag op tijd eHerkenning aan
Om in te loggen op het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. U kunt dit aanvragen bij één van de leveranciers op deze lijst. Doe dit wel op tijd, want het duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden, variërend van 5-20 euro per jaar.

Machtig een intermediair
U kunt ProAttivo ook machtigen om voor uw bedrijf te rapporteren in het e-Loket. In dat geval hoeft u zelf geen eHerkenning aan te vragen. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage.

Wilt u meer informatie over deze Informatieplicht Energiebesparing of over het rapporteren in het e-Loket? Neem dan contact met mij op via info@proattivo.nl of bel 06 – 50 63 07 78.