NEN1010 Opleverinspectie

NEN1010 Inspectie voor nieuwe elektrotechnische installaties

Een NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. Deze opleveringsinspectie geeft u de zekerheid dat uw nieuwe elektrische installatie is aangelegd volgens de actuele regelgeving. Tijdens deze inspectie toetsen wij als onafhankelijk specialist of uw installatie is aangelegd volgens de NEN 1010.

Deze inspectie is niet wettelijk verplicht. In het Bouwbesluit 2012 artikel 6.8 ‘Voorziening voor Elektriciteit’ staat dat een nieuwe (of sterk gerenoveerde) voorziening moet voldoen aan de NEN1010. Met ingang van 2017 heeft een wijziging plaatsgevonden die bepaald dat NEN 1010 alleen van toepassing is voor zover het gaat om ’technische voorschriften voor een voorziening voor elektriciteit van een bouwwerk, die zijn gesteld uit oogpunt van veiligheid’. Maar waarom zou u met deze onduidelijkheden genoegen nemen? U wilt toch op alle aspecten een veilige en juist werkende installatie waar u voor betaald. Laat daarom te allen tijde uw nieuwe installatie (of na een grondige renovatie) inspecteren conform hoofdstuk 61 van de NEN1010 door een onafhankelijk inspectiebedrijf zoals ProAttivo.

Als (installatie)eigenaar kunt u hiermee aantonen dat de elektrotechnische installatie in uw nieuwe of gerenoveerde kantoor- of bedrijfspand op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd.

Een inspectie bestaat uit:

  • Controle van de installatietekeningen: Zijn de tekeningen aanwezig en up-to-date?
  • Metingen van o.a. isolatieweerstand, aardcircuit, aardlekbeveiliging en uitschakeltijd, (wand)contactdozen, werking van de beveiliging tegen thermische overbelasting, brandwerende afscherming, overgangsweerstand, deugdelijkheid van verbindingen.
  • Controle van noodverlichting en vluchtwegverlichting.

Oplevering en Eindrapport

Bij een omvangrijk project ontvangt u tussentijds een of meerdere documenten ‘Vooroplevering Inspectie’ met daarin herstelpunten of zaken die nog afgewerkt dienen te worden. Er is dan gelegenheid om de zaken in orde te maken zodat de eindoplevering een ‘schoon’ document oplevert. Dit einddocument bevat dan enkel alle relevante (meet)gegevens waardoor er voor de installatie een soort van nulmeting ontstaat. Bij vervolginspecties zoals de NEN3140 kan men het opleverdocument NEN1010 als referentie gebruiken en mogelijke verslechteringen in de installatie tijdig constateren.