NEN3140 Periodieke inspectie

NEN3140 Periodieke inspectie voor bestaande elektrische installaties

U bent als eigenaar van een bedrijfspand, vanuit de Arbowet, verplicht een veilige werkomgeving te creëren voor uw medewerkers. U dient uw installatie in goede staat te houden zodat de veiligheid en gezondheid van de werknemers niet in het geding komt. Dit doet u door middel van een periodieke inspectie.

De NEN3140 is van belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Het doel van deze norm is om aanrakingsgevaar en brandgevaar te voorkomen. Daarnaast voorkom je storingen door deze norm te hanteren en periodiek uw installatie te laten controleren. Daarmee waarborgt u de continuïteit van uw bedrijf.

Gebreken in elektrische installaties staan in de top 3 van oorzaken van brand in gebouwen. Naast de Arbowet wordt een periodieke inspectie daarom ook vaak geëist vanuit uw (brand)verzekeraar. Is de inspectie niet aantoonbaar, dan krijgt u de schade vaak maar ten dele of soms zelfs niet vergoed.

Uw elektrische installatie moet daarom aan minimale veiligheidseisen voldoen. We gebruiken hierbij, indien aanwezig, de technische gegevens en tekeningen die bij oplevering van de installatie aan u zijn overhandigd. Deze dienen als nulmeting. Aan de hand van deze waarden controleren we of er verslechteringen zijn opgetreden in uw installatie.

De frequentie van de inspecties is afhankelijk van meerdere factoren, zoals hoe risicovol de omgeving is, de eisen van uw verzekeraar en uw eigen wensen. We bepalen de frequentie aan de hand van een puntensysteem binnen de NEN3140.

Een inspectie bestaat uit:

  • Controle van de installatietekeningen: Zijn de tekeningen aanwezig en up-to-date?
  • Metingen van o.a. isolatieweerstand, aardcircuit, aardlekbeveiliging en uitschakeltijd, (wand)contactdozen steekproefgewijs, werking van de beveiliging tegen thermische overbelasting, brandwerende afscherming, overgangsweerstand, deugdelijkheid van verbindingen.
  • Controle van noodverlichting en vluchtwegverlichting.

Inspectierapport

U ontvangt een inspectierapport. Zijn er gebreken geconstateerd dan gaat de procedure als volgt:

  • Bij de hoogste prioriteit 1 dienen onmiddellijk maatregelen te worden genomen. In het ergste geval is de aanraakveiligheid ernstig in het geding of mogelijk is er sprake een brandgevaarlijke situatie. Gelukkig komt dit niet vaak voor.
  • Bij prioriteit 2 (daar valt in principe de meerderheid van de gebreken in) is er een herstelperiode van 3 tot 6 maanden.
  • Bij prioriteit 3 kunnen de herstel werkzaamheden worden meegenomen binnen regulier onderhoud met een max. van 12 maanden.