NEN 1010 & NEN 3140

NEN 1010 & NEN 3140

Elektrische installaties moeten voldoen aan strenge normen om de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen. Twee belangrijke normen die hierin een centrale rol spelen zijn NEN 1010 en NEN 3140.

Verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140

Een NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. NEN 1010 omvat richtlijnen voor zaken zoals kabels, schakelmateriaal, en beveiliging tegen elektrische schokken en brand. Deze opleveringsinspectie geeft u de zekerheid dat uw nieuwe elektrische installatie is aangelegd volgens de actuele regelgeving.

NEN 3140 gaat verder waar NEN 1010 stopt. De NEN 3140 geeft de eisen en normen weer voor het veilig gebruik van elektrische (laagspannings)installaties. De NEN 3140 inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd. Het doel is om storingen en elektrische risico’s, zoals brand- en aanrakingsgevaar, te minimaliseren en ongevallen op de werkvloer te voorkomen.

NEN 1010

 • Opleverinspectie (eenmalig)
 • Nieuw aangelegde of ingrijpend verbouwde elektrotechnische installaties
 • Conform het Bouwbesluit
 • Doel:
  • Realisatie van een veilige (elektrische) installatie.

NEN 3140

 • Periodieke inspectie
 • Bestaande elektrotechnische installaties
 • Vanuit de Arbowet ben je als werkgever verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor je werknemers.
 • Vaak vereist vanuit verzekeraars
 • Doel:
  • Storingen voorkomen
  • Aanrakingsgevaar en brandgevaar voorkomen

ProAttivo is een onafhankelijk inspectiebedrijf. Wij inspecteren uw installatie, identificeren de tekortkomingen en geven u advies over de benodigde verbeteringen. ProAttivo is door SCIOS gecertificeerd voor het uitvoeren van inspecties van Elektrische Installaties (Scope 8), Elektrisch Materieel (Scope 10) en Zonnestroominstallaties (Scope 12).