SCIOS Scope 8-10-12

SCIOS gecertificeerde elektrakeuringen voor Scope 8, 10 en 12

Een verkeerde aanleg, een defect of slecht onderhoud van uw elektrische installatie of elektrisch materieel kunnen leiden tot overbelasting van kabels of kortsluiting. Kortom: brandgevaar. En ook aanrakingsgevaar.

Een werkgever is volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van haar werknemers. Hieronder valt ook het beperken van de risico’s rondom het werken met elektrische installaties. Daarom is het verstandig iedere drie tot vijf jaar een elektrakeuring te laten uitvoeren door een gecertificeerd inspectiebedrijf. Zo’n periodieke keuring draagt bij aan het minimaliseren van brandgevaar.

ProAttivo is een door SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf voor Elektrische Installaties (Scope 8), Elektrisch Materieel (Scope 10) en Zonnestroominstallaties (Scope 12). SCIOS is een kwaliteitskeurmerk voor inspectie van E-technische installaties. U bent dus zeker van een inspectie die volgens de geldende normen wordt uitgevoerd en die voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van SCIOS.

Scope 8 PI

Inspectie van Elektrische Installaties

 • Heeft NEN 3140 bepaling 5.101 als uitgangspunt;
 • De omvang van de installaties valt onder de volgende normen en standaarden:
  • NEN 1010 Elektrische laagspanningsinstallaties;
  • NEN-EN-IEC 60204 Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines;
  • NEN -EN-IEC 61439 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen.

Scope 10

Inspectie van Elektrisch Materieel op brandrisico

 • Is gebaseerd op de NTA 8220 ‘Beoordelingsmethode op brandrisico van elektrisch materieel’ en is daarmee een eis van veel verzekeraars.

Scope 12 EBI en PI

Inspectie Zonnestroominstallaties (PV installaties)

 • De omvang van de installaties valt onder de volgende normen en standaarden:
  • NEN 1010 Elektrische laagspanningsinstallaties;
  • NEN-EN-IEC 62446 Fotovoltaïsche (PV) systemen – Eisen voor beproeving, documentatie en onderhoud;
  • NEN -EN-IEC 61439 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen;
  • NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning.
 • Is een eis van veel verzekeraars

Hoe werkt het?

ProAttivo brengt de brandveiligheid in kaart en verwerkt de aandachtspunten in een rapport. Als er afwijkingen zijn geconstateerd in bijvoorbeeld uw bekabeling, meterkast, aardlekschakelaar, elektrische apparaten, verlengsnoeren of zonnestroominstallatie, dan geven we in het rapport aan welke gebreken als eerste om een oplossing vragen.